Tunnel 320


Tunnel 320

Behöver Du måla stora dimensioner rekommenderar vi Tunnel 320 som klarar dimensioner upp till 320 x 320 mm

Tunnel 320 är en målningsmaskin framförallt för vattenbaserade färger eller bets. Maskinen är av flödestyp där färgen sprutas ut genom stora munstycken som är lätta att hålla rena så man slipper besvär med att rengöra små munstycken. När färgen/betsen sprutats ut arbetas den effektivt in i arbetsstycket med hjälp av drivna borstar. Maskinen kan måla 1-4 sidor samtidigt.

Maskinen har 6 olika motorer för att göra maskinen enkel att ställa om för olika målningsarbeten. Med hjälp av färgpumpen kan man också rengöra hela maskinen invändigt genom att byta ut färgen mot vatten och med det inbyggda sprutmunstycket rengöra maskinen.   

 

Arbetsdimension 10-320 x 10-320 mm                                                             

Matningshastighet 25 meter per minut 

Installerad effekt 4,8 kilowatt                                                                           

Maskinstorlek 315 x 120 x 190 cm,

vikt 950 Kg                                                 

Inget färgdamm och inget behov för utsugsfläkt!