Serie 43RK-52RKK (stora)


Serie 43RK - 52RKK

Här visar vi den tyngsta modellen av bredbandputsar avsedd för de kontinuerliga arbetena.

Maskinerna kännetecknas av mycket hög stabilitet med långa band för att öka ståndtiderna

mellan bandbyten.


Standardutföradet innehåller följande :

Extra förstärkning

Den kraftiga stålramen har förstärkts extra för att

minimera vibrationer vid tung putsning


Bandoscillering elektronisk

Bandoscilleringen sker elektroniskt och

spar därmed dyr tryckluft


Variabel matning

Den variabla matningen medför att man alltid

kan välja rätt matning vid olika arbeten


Central instrumentering

Alla instrument finns centralt placerade på

maskinens framsida. Amperemätare för varje

motor.Digital tjockleksinställning


Hög säkerhet

En tryckkänslig nödstopp på inmatningsbordet

stoppar maskinen omedelbart vid risk för olycka


Enkelt bandbyte

Varje bandhuvud har ett snabbspänne för att göra

bandbytet till en snabb operation


Stora valsar

Kontaktvals med hela 250 mm diameter ger en

mycket fin futsning


Extra matarrulle

I maskinerna med bredd 107 och 127 cm finns

extra matarrulle inbyggd i tryckplattorna för att

ge en ännu säkrare matning


43 RK

43 RRK

43 RKK

52 RK

52 RRK

52 RKK

Max arbetsbredd mm             

1 067

1 067

1 067

1 270

1 270

1 270

Max arbetshöjd mm

127

127

127

127

127

127

Huvudmotor Hk stand

30+20

40+30+20

40+30+20

30+20

40+30+20

40+30+20

Matningsmotor  Hk

3

5

5

5

7,5

7,5

Matningshastighet m/min

6-26

6-26

6-26

6-26

6-26

6-26

Motorbord upp/ner               

0,5

1

1

1

1

1

Slipband storlek mm               

1092x2134

1092x2134

1092x2134

1320x2134 

1320x2134 

1320x2134 

Utsugsvolym m3/timma

5 180

7 760

7 760

6 860

9 870

9 870

Maskin vikt Kg 

4 000

4 485

5 100

4 700

5 050

5 350

Maskin bredd mm

2 489

2 489

2 489

2 718

2 718

2 718

Maskin längd mm

2 235

2 616

2 100

2 235

2 616

2 100

Maskin höjd mm 

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

Pris

Begär offert


Typ RK med kontaktvals + kombinationshuvud lämplig för lättare avverkning och finputsning


Typ RRK med två kontaktvalsar + kombinationshuvud lämplig för större avverkning och finputsning


Typ RKK med en kontaktvals + två kombinationshuvuden lämplig framförallt för lätt avverkning och mycket fin slutputsning